Previous Page  2 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 8 Next Page
Page Background

DINREVISOR INFORMERER

2

nyt og nyttigt

udgiver

FSR – danske revisorer

Kronprinsessegade 8

DK - 1306 København K

redaktion

Jan Wie,

cand.comm. (redaktør)

Niklas Tullberg Hoff,

registreret revisor, cand.merc.aud.

og partner

Kim Larsen,

statsautoriseret revisor, fagdirektør

Mads Grønnegaard,

cand. jur., skattekonsulent

Sara Sayk,

registreret revisor, cand.merc.aud. og

chefkonsulent

Jan Brødsgaard,

cand.merc.aud., fagkonsulent

Henrik Carmel,

cand.scient.adm., fagkonsulent

Robert Fosbo,

registreret revisor, cand.merc.aud

chefkonsulent

Louise Nellemann,

statsautoriseret revisor, fagkonsulent

design og layout

Mattias Wohlert

foto

Morten Melhede

tryk

arcorounborg

oplag

din revisor informerer

udkommer fem gange

årligt i ca. 25.000 eksemplarer.

issn 2246-1698

Redaktionen er afsluttet den 2. februar 2017. Artiklerne

i

din revisor informerer

er formuleret i generelle

vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In-

formationerne bør ikke benyttes uden professionel

rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab

foranlediget af en gennemført handling eller undladelse

af en handling på baggrund af artiklerne.

Eftertryk er ikke tilladt.

© fsr – danske revisorer

din revisor informerer

Er du en af dem, der henover nytåret har fået brev fra din bank om, at din virksomhed

skal betale renter for at have et indestående i banken? Læs her, hvordan du muligvis kan

undgå negative renter. Men hvad hvis du ikke kan undgå dem? Kan du trække dem fra i

skat, og hvordan skal du bogføre dem?

HAR

din virksomhed plus på bankkonto-

en, kan du overveje, om det kan betale sig

at have pengene stående som et indlån i

banken, eller omdin virksomhedmed for-

del kan bruge pengene anderledes. Tag et

kig på din virksomheds likviditetsbudget,

så du kan vurdere, omdet er et tilbageven-

dende fænomen, at der står et større ind-

lån i banken. Hvis det er tilfældet, kan det

være en god ide at overveje om pengene

kan bruges anderledes. Sker det kun sjæl-

dent, at du har plus på bankbogen, og er

det et mindre beløb, er det ikke sikkert, at

det kan betale sig at gøre såmeget ved det i

forhold til de negative renter, din virksom-

hed eventuelt skal betale til banken.

Undgå negative renter

De åbenlyse muligheder for at undgå ne-

gative renter er eksempelvis at afdrage på

anden gæld eller at betale dine kreditorer

tidligt. Måske kan du ovenikøbet forhand-

le dig til en kontantrabat.

Hvis din virksomhed generelt har en stor

overskudslikviditet, kan du overveje, hvor-

vidt pengene skal investeres mere langsig-

tet i at udvikle din virksomhed eller inve-

stere dem i andre projekter.

Hvis du overvejer andre investeringer,

eksempelvis køb af værdipapirer, skal du

huske omkostningerne ved køb og salg og

risikoen for kurstab. Dette skal du overveje

i forhold til den gevinst, du kan opnå.

Kan negative renter trækkes fra

i skat?

Der er almindelig fradragsret for negative

renter på indlånskonti som med øvrige

renteudgifter i din virksomhed. Du skal

blot indberette de negative renter som en

renteudgift i virksomhedens selvangivelse.

Sådan bogfører du negative renter

Negative renter bogføres som renteudgif-

ter, ligesom hvis det var renter på et lån.

De negative renter må ikke reducere din

virksomheds eventuelle renteindtægter,

selvom renterne stammer fra et indestå-

ende i banken.

Tal med din revisor

Talmeddinrevisorom, hvadnegative renter

betyder for din virksomhed, og omdet giver

anledning til ændringer i din virksomhed.

hvis

du ønsker at omdanne din personlige virksomhed til et selskab, skal det ske senest 30. juni 2017, når

årsregnskabet følger kalenderåret. Så går du med tanker om at omdanne din virksomhed, er det vigtigt, at du

kontakter din revisor i god tid, så relevante dokumenter kan gøres klar til omdannelsen.

husk frist for virksomhedsomdannelse

Ramt af negative renter?

Hvorfor opstårnegative renter?

Der er flere, der sætter penge ind i banken,

end bankerne låner ud tilsammen. Derfor

har bankerne et såkaldt indlånsoverskud i

Nationalbanken. Nationalbanken kræver

negative renter for indlånet af bankerne,

og derfor taber bankerne penge på at

have et indlånsoverskud. Nogle banker

kræver nu en del af de renteomkostninger

dækket hos de virksomheder, der har et

indestående i deres bank.

Lån enmillion i Vækstfonden

Løn i holdingselskaber:

Pas på maskeret udlodning

HVIS

dit kapitalgrundlag ikke er stærkt

nok til at låne penge i banken, kan et

lån fra Vækstfonden være en mulighed.

Du kan søge lån både til en veletableret

virksomhed, der har brug for midler til

yderligere vækst, eller til en relativt nystar-

tet virksomhed.

Tidligere skulle lånet være på minimum

to millioner, men i 2016 blev grænsen sat

ned til en million kroner. Vækstfonden

skal bruge en forretningsplan, dit CV og

økonomiske oplysninger om ejere og

nøglepersoner i virksomheden, når de

vurderer en ansøgning. Hvis du driver en

etableret virksomhed, skal du fremlægge

reviderede regnskaber for de seneste tre

år. Vækstfondens risiko er høj ved disse

lån, og derfor er der krav om, at du stiller

personlig kaution for lånet, ligesom

renten normalt er højere end renten i

bankerne.

DU

skal levere en reel modydelse, hvis

du får udbetalt en løn. Det betyder med

andre ord, at du skal yde en reel arbejds-

indsats. Hvis du har et holdingselskab,

der alene har passive investeringer, kan

det være vanskeligt at argumentere for, at

din løn skal være specielt høj. Typisk kan

man hæve op til 75.000-100.000 kroner i

løn. Hvis du hæver mere end det, vil SKAT

betragte det sommaskeret udlodning,

og du skal i stedet betale udbytteskat, og

selskabet får ikke fradrag for beløbet.