1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

nyereglerfor

konkurrenceklausuler

far ikke vild i

forsikringsjunglen

personalegoder

nogle erbedre endandre

6

7

3

Regnskabets time

vis du indgår i et selskabs øver-

ste ledelse, har du ansvaret for,

at årsrapporten bliver indbe-

rettet til Erhvervsstyrelsen senest fem

måneder efter regnskabsårets udløb.

Hvis fristen overskrides, sender Er-

hvervsstyrelsen en rykker til selskabets

digitale postkasse. Brevet indeholder

en otte dages og en fire ugers frist. Disse

frister skal du tage alvorligt! En over-

skridelse af otte dages fristen medfører

afgifter til den øverste ledelse, og over-

skrides fire ugers fristen kan selskabet

blive tvangsopløst.

Afgift til øverste ledelse

Hvis Erhvervsstyrelsen modtager din

årsrapport senere end otte dage efter

rykkerbrevets datering, skal du og de

øvrige medlemmer af den øverste le-

delse hver betale en afgift på mellem

500 og 3.000 kroner afhængigt af, hvor

sent årsrapporten indberettes. Det er

i praksis næsten umuligt at slippe for

disse afgifter, uanset hvad årsagen er, til

at årsrapporten er indberettet for sent.

Tvangsopløsning af selskabet

Hvis Erhvervsstyrelsen ikke har modta-

get årsrapporten fire uger efter rykker-

brevets datering, kan styrelsen uden

videre sende selskabet til tvangsop-

løsning i skifteretten. Hvis du ønsker,

at selskabet skal overleve, kan du an-

mode om en genoptagelse, men vær

opmærksom på, at en række frister og

betingelser skal opfyldes i forbindelse

med genoptagelsen.

”TIDEN

er min egen, når jeg er freelancer.

Det er en knap ressource, som jeg dels

bruger til at løfte mine opgaver, dels

til at videreudvikle min virksomhed og

mit brand. Arbejdstiden er mit vigtigste

aktiv, og den skal bruges rigtigt”.

freelance-økonomi

Mange specialister vælger livet som freelancer.

Den største udfordring er at skabe et grundlag for

en reel forretning og få en omsætning, der sikrer

en god levevej. Freelanceren skal koncentrere sig

om det, som freelanceren er bedst til og trække på

andre specialister, hvor det er nødvendigt.

læs side 4-5

Majbritt Lund, freelancer:

H

denøverste ledelse

• Hvis dit selskab har både en

bestyrelse og en direktion, er det

bestyrelsen, der udgør den øverste

ledelse.

• Hvis dit selskab kun har en direk-

tion, er det direktionen, der udgør

den øverste ledelse.

VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

1. KVARTAL 2016

104779