1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

grænsenfortopskat

stiger8.100kroner

gardérdig

moddetuventede

ændredekrav til

årsregnskaberne

3

6

2

Pas på kontanterne

Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både at

modtage og betale større kontantbeløb

Pas på hvis du modtager kontanter

Som udgangspunkt må erhvervsdri­

vende ikke modtage kontantbetalin­

ger på 50.000 kroner eller derover.

Dette gælder, uanset om betalingen

sker samlet eller som flere betalin­

ger, der er indbyrdes forbundne. Hvis

du som erhvervsdrivende overtræder

reglen, risikerer du i første omgang

en bøde på 25 procent af det beløb,

du har modtaget over grænsen, dog

mindst 10.000 kroner. Hvis du eksem­

pelvis som autoforhandler sælger en

bil til 150.000 kroner kontant, vil du

altså som udgangspunkt kunne risike­

re en bøde på 25.000 kroner. Ved sær­

ligt grove eller omfattende overtræ­

delser risikerer du dog fængselsstraf i

op til seks måneder. For blandt andre

revisorer og ejendomsmæglere gælder

særlige regler.

Reglerne er indført i bestræbelserne på

at bekæmpe hvidvask af penge.

Pas på hvis du betaler med kontanter

Der gælder også særlige regler, hvis du

som erhvervsdrivende betaler dine

regninger kontant. Her stiller skatte­

reglerne nemlig nogle betingelser for,

at du kan få fradrag for dit køb. Hvis

din virksomhed køber varer eller ydel­

ser til en samlet pris af 10.000 kroner

eller derover inklusive moms, er der

to muligheder for at bevare retten til

fradrag: Enten skal regningen betales

digitalt, hvilket typisk sker med beta­

lingskort, via kontooverførsel eller via

indbetalingskort på posthuset, eller

du skal sende besked til SKAT via Tast­

Selv Erhverv senest 14 dage efter du

har betalt, dog senest en måned efter

du modtog fakturaen. Vær opmærk­

som på, at skattereglerne sidestiller

betalinger foretaget med checks med

kontantbetalinger. Hvis du ikke over­

holder disse krav, kan virksomheden

ikke få fradrag for udgiften. Desuden

risikerer du ovenikøbet at skulle be­

tale den moms, som sælger skulle have

afregnet, hvis det viser sig, at sælger

snyder SKAT.

”MIN

revisor har foreslået at få udarbej-

det et mere klart likviditetsbudget, der

viser de løbende realiserede tal og esti-

mater for den kommende periode, og

som specifikt viser de likviditetsmæssi-

ge forskydninger, som ligger i bindingen

i varelager, i debitorer, i leverandører

samt momsbetalinger. På den måde

vil jeg ikke få ubehagelige overraskelser

med likviditeten”.

likviditet var et tema fra dag 1

Iværksætterdrømmen blev en realitet for Mikael

Torlyk, da han kastede sig ud som selvstændig og

realiserede sin drøm om at leve af at arrangere og

afholde vinsmagninger og vinrejser til Sydeuropa.

Likviditet og finansiering har været centrale te-

maer fra aller første dag.

læs side 4-5

Mikael Torlyk, vinrejse-arrangør:

VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

FEBRUAR 2016

104779