1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

udvidetmomsfradrag for

holdingselskaber

sparop til

egenvirksomhed

skattereglerfor

uddannelse

3

7

2

Du skal registrere dit

selskabs reelle ejere

Siden 2015 har selskaber haft pligt til at registrere deres

ejere i Det Offentlige Ejerregister. Fremover skal selskaber

desuden registrere deres reelle ejere.

år reglerne træder i kraft, skal

selskabets ledelse indhente op-

lysninger om selskabets reelle

ejere og registrere disse oplysninger i

Erhvervsstyrelsens ejerregister. Ofte er

der sammenfald mellem et selskabs

umiddelbare ejer og den reelle ejer.

Men hvis en person ejer et holdingsel-

skab, der igen ejer et driftsselskab, er

driftsselskabets umiddelbare ejer ikke

sammenfaldende med den reelle ejer.

Personen i toppen er den reelle ejer

I den nævnte situation er holdingsel-

skabet den umiddelbare ejer, mens

personen i toppen er den reelle ejer.

Selskabets reelle ejer er nemlig en fy-

sisk person, der i sidste ende direkte

eller indirekte ejer eller kontrollerer

en tilstrækkelig del af ejerandelene el-

ler stemmerettighederne, eller som ud-

øver kontrol ved hjælp af andre midler.

Der er formodning om, at personen er

en reel ejer, hvis personen direkte el-

ler indirekte ejer mindst 25 procent af

stemmerne eller kapitalen.

Indsats mod skattely

De nye regler indgår som en del af den

politiske indsats mod skattely på er-

hvervsområdet. Registret over reelle

ejere giver blandt andre skattemyndig-

heder adgang til bedre oplysninger og

er dermed en brik i kampen mod skat-

teunddragelse. De fleste af oplysnin-

gerne i registret er også tilgængelige for

alle andre interesserede.

Erhvervs- og vækstministeren fastsæt-

ter tidspunktet for, hvornår de nye

regler træder i kraft. Reglerne træder

formentlig i kraft i løbet af foråret 2017.

”Der ville gå alt for lang tid, hvis vi skulle

vente i otte uger på, at den almindelige

procedure ved langtidssygemelding gik i

gang. Jeg henvendte mig derfor til Køben-

havns Kommune for at sikre mig, at der

hurtigt skete noget”.

hurtigere sagsbehandling ved

langtidssygdom

Hvis en af dine medarbejdere bliver ramt af læn-

gere tids sygdom, har du mulighed for at anvende

en ny ordning, hvor myndighederne gør en indsats

for hurtigere at få din medarbejder tilbage på job-

bet.

læs side 4-5

Helle Marker, My Hair Coiffure:

N

VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

3. KVARTAL 2016

104779