1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Ingen skat på

parkering

For neuropraktiker Larz Thielemann er det vigtigt at

omgive sig med rådgivere og samarbejdspartnere,

som har været tæt på ham og hans forretning i

mange år. Oursourcingen aflaster ham, og samar-

bejdspartnere byder ind med nye ideer.

læs side 4-5

L

ønmodtagere kan nu få refunderet udgifter i forbind-

else med erhvervsmæssig parkering uden at blive be-

skattet og på samme tid få skattefri befordringsgodtgø-

relse. Fra 1. januar 2017 gælder dette også selvstændige

erhvervsdrivende, hvis de vælger at få fradrag for befor-

dringsgodtgørelser efter Skatterådets takster frem for at

vælge fradrag for faktisk afholdte udgifter.

SKAT har tidligere antaget, at omkostninger til parke-

ringsudgifter allerede indgik i Skatterådets satser for kør-

selsgodtgørelse, men fra årsskiftet indgår udgifter til er-

hvervsmæssig parkering ikke i beregningsgrundlaget for

skattesatserne. Dette betyder, at selvstændige erhvervs-

drivende kan få fradrag for erhvervsmæssige parkerings-

udgifter, uanset at de samtidig får fradrag for udgifter til

befordring efter Skatterådets satser. Hvis selvstændige

erhvervsdrivende i stedet vælger at fratrække de faktiske

udgifter, vil der også fremover være fradrag for parke-

ringsudgifter.

En medarbejder skal ikke betale skat af en fast parke-

ringsplads betalt af arbejdsgiveren eller for parkering ude

i byen. Arbejdsgiveren har endvidere fradragsret for disse

udgifter.

Skatterådet har nedsat taksterne for skattefri befordrings-

godtgørelse fra 3,63 kroner per kilometer til 3,53 kroner

per kilometer ved årlig kørsel under 20.000 kilometer.

Nedsættelsen skyldes dels, at parkeringsudgifter er taget

ud af beregningsgrundlaget, og dels at brændstofpriserne

har været faldende.

får mere tid til at drive forretningen

”Min revisor laver ikke kun det, han skal.

En dag ringede han eksempelvis til mig og

spurgte, om ikke jeg kunne bruge mulighe-

den for at udnytte fradraget for hånd-

værker til noget, og så gik jeg i gang med

et projekt, jeg alligevel gerne ville have

klaret”

Larz Thielemann, neuropraktiker

er du ramt af

negative renter?

lovliggør dit ulovlige lån

på generalforsamlingen

2

3

7

kan du trække det

fra i skat?

1. kvartal 2017

værdifuld viden om økonomi

104779