Din Revisor informerer

Ejerskifte skal forberedes grundigt Christian Sundgaard Hansen solgte sammen med sin kompagnon deres selskab Conyak. Salgsprocessen tog fart, da makkerparret fik et tilbud, som de ikke kunne sige nej til. læs side 8 T itusindvis af virksomhe- der står i teorien over for et ejerskifte. Det er beregnet alene ud fra ejerens alder. Men ikke alle virksomheder bliver ejerskiftet. Mange bliver i ste- det lukket, hovedsageligt fordi virksomhederne ikke er salg- bare. Hvis du vil sælge din virk- somhed og samtidig til en god pris, skal du starte dine forbe- redelser i god tid og samle det rigtige rådgiverhold. Hvis din virksomhed ikke skal sælges de næste mange år, er der alligevel god grund til at læse videre, da mange af de gode råd og anbefalinger, som du får i dette nummer af DIN REVISOR INFORMERER, hand- ler om at øge værdien af din virksomhed her og nu. Øget værdi af virksomheden skyldes ofte en bedre virksomheds- økonomi, et større overskud og en bedre fremtid. Det kan du selv høste værdien af, indtil du skal sælge. Hvis du selv vil bestemme din og din virksomheds fremtid, skal du starte i god tid. Få hjælp til dine overvejelser om dit vi- dere liv, og hvad du gerne vil i fremtiden. Hvis du er afklaret med, hvad du selv vil, er du må- ske også afklaret med, hvad der skal ske med din virksomhed. Sørg for at have den virksom- hedsstruktur, der understøtter dine fremtidsplaner. Regner du med at sælge et driftsselskab skattefrit, fordi du har etable- ret en holdingstruktur, eller skal du sælge aktiviteten og ikke aktier? Eller skal din virk- somhed generationsskiftes til et familiemedlem? Så skal du have styr på de nye regler om bo- og gaveafgift. Er du prisrealist eller overopti- mist i forhold til, hvad en køber vil give for din virksomhed? Christian Sundgaard Hansen oplevede, at en køber en dag bankede på døren. Men langt fra alle virksomhedshandler går så let. Kig på din virksom- hed med kritiske øjne, og spørg dig selv, hvad du selv ville købe din egen virksomhed for. Gå i gang i god tid – det betaler sig. en køber kan pludselig dukke op vær opmærksom på din virksomhedsstruktur sådan forøger du virksomhedens værdi 4 6 7 fordele ved en ophørspension TIL SALG? ”Køberen ville høre om vores teknologi og produkter, men han ville så sandelig også høre om budgetter, regnskabsposter, bog- føring og råbalance.” Christian Sundgaard Hansen, direktør SÆRNUMMER, JANUAR 2013 ekstranummer - oktober 2017 værdifuld viden om økonomi 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=