Din Revisor informerer

DINREVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt udgiver FSR – danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK - 1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 25.000 eksemplarer. issn 2246-1698 Redaktionen er afsluttet den 6. oktober 2017. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer din revisor informerer HVAD ville du selv betale for en virk- somhed, hvis du skulle overtage den? At sætte sig i købers sted er en god øvelse, der kan være med til at afstemme forventningerne om, hvad den rigtige pris er. En køber vil se på, om overskud- det fra driften er stort nok til at betale en god løn, der modsvarer den indsats, det kræver at drive virksomheden. Samtidig skal der være penge til at betale renter og afdrag på det lån, som køberen typisk må tage for at finansiere købet af din virksomhed. Endelig vil der være en risiko for køberen. Tænk hvis det ikke bliver en succes? Så har køberen tabt både tid og penge, og det vil være nødvendigt at tage hensyn til den risiko, når køberen giver et bud. Køberens alternativ til at overtage din virksomhed er at starte en virksomhed selv, og det er et nærliggende alternativ, medmindre dit produkt er helt unikt. Måske har din mulige køber selv evne og muligheder for at opbygge en kunde- kreds. Det kunne eksempelvis være en svend i en håndværksvirksomhed, der i givet fald næppe vil betale meget mere for mesters virksomhed, end hvad bilerne, værktøjet og materialer er værd. Måske har din virksomhed kun succes på grund af dine personlige egenskaber. Det får også betydning for prisen. Derfor kan du overveje, om du selv er klar til at arbejde i virksomheden i en periode efter salget. Du kan også overveje, om du vil være med til at finansiere købet af virk- somheden, så du låner køberen penge, og så eksempelvis får sikkerhed i nogle af virksomhedens aktiver. Så løber du en risiko, men får muligvis en bedre pris. Du kan også aftale en pris, som er afhængig af, om nogle aftalte succeskriterier bliver opfyldt i fremtiden. Den form for aftale kaldes en earn-out. Vær realistisk om prisen på din virksomhed VÆKSTFONDEN kan hjælpe med at få finansierin- gen af dit ejerskifte på plads. Kan køber ikke stille med nok finansiering, kan Vækstfonden hjælpe via Vækstlån, Vækstkaution eller Ansvarlige lån. Det sker oftest i samarbejde med købers bank, og Vækstfonden står sjældent alene med finansierin- gen. Læs mere om Vækstfonden på www.vf.dk Brug Vækstfonden til ejerskifte Folketinget har besluttet at sænke den afgift, som et nært familiemed- lem skal betale, når en virksomhed overdrages i generationsskifte. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2017, men gælder med tilba- gevirkende kraft, så afgiften også bliver lavere, hvis overdragelsen er sket tilbage fra den 1. januar 2016 eller senere. Afgiften var tidligere 15 procent, men bliver nu gradvist sænket til fem procent i 2020. Der er tale om en løbende sænkning, så afgiften i 2016 og 2017 er på 13 procent, syv procent i 2018, seks procent i 2019 og endelig når ned på fem procent i 2020. Lavere gaveafgift ved generationsskifter

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=