Din Revisor informerer

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit Landsskatteretten har i en række kendelser fra sommeren 2017 påpeget, at deltagere ikke skal be- tale skat af værdien af deltagelsen i et jagtselskab, som er betalt af virksomhedens leverandør. Dette gælder sandsynligvis også en række andre repræ- sentationsydelser. Slagtermester Morten Holm udvider sin forretning ved hjælp af en franchisemodel, der giver ham tid til at tage sig af det, han er bedst til. læs side 4-5 H vordan skal en modta- ger af en repræsentati- onsydelse forholde sig, når en invitation dukker op i mail- boksen? Du har måske stillet dig selv spørgsmålet: Er jeg skattepligtig, hvis min leve- randør eksempelvis inviterer mig på en jagt, som kan koste flere tusinde kroner per delta- ger, og jeg tager med på jagten? Spørgsmålet er berettiget, viser seneste kendelser fra Landskat- teretten. SKAT havde i 2012–2014 for- højet værdien af jagt for delta- gerne i en række jagtselskaber. Værdien beløb sig fra 5.000 til 16.000 kroner per deltager, og disse påklagede afgørelserne til Landsskatteretten. Ved en stribe kendelser i sommeren 2017 fik alle deltagerne med- hold i, at SKAT var gået for vidt. Landsskatteretten mente ikke, at deltagerne skulle beskattes af jagten. Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på motiverne i loven, hvorefter værdi af repræsentation som hovedregel ikke skal beskat- tes hos deltagerne, hvis der er en forretningsmæssig begrun- delse for at deltage. SKAT tabte samtlige sager om beskatning ved deltagelse i jagt, da alle deltagerne havde en forret- ningsmæssig begrundelse for at deltage. Typisk fordi man personligt kunne knytte bedre forbindelser til kunder og le- verandører ved en sådan sam- menkomst. Man kan sandsynligvis bruge samme praksis på andre almin- delige former for repræsentati- on som eksempelvis deltagelse i et golfarrangement, et restau- rationsbesøg, vinsmagning el- ler overværelse af en fodbold- kamp i Parken med tilhørende traktement. vækst gennem et franchisekoncept vigtig huskeliste før nytåret skydes i gang pension: aldersopsparing under afvikling 3 6 7 forskellen på årsregnskab og skatteregnskab ”Kødbilens forretning er øget ved hjælp af en franchise-model, hvor der på hvert ud- salgssted er en selvstændig forretningsdri- vende til at tage sig af salget til kunderne” Morten Holm, slagtermester SÆRNUMMER, JANUAR 2013 4. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=