Din Revisor informerer

Fokus på digitalisering Data-virksomheden Intelligent Banker lever i et tek- nologisk ræs om at være de bedste til det, de gør. De har ikke et unikt kerneprodukt, men derimod en unik strategi om altid at være de bedste. Læs om, hvordan virksomheden konstant forsøger at optimere alle forhold, og hvad andre virksomheder kan lære af en 100 procent datadrevet virksomhed læs side 4-5 D u står måske midt i en omstilling af din virk- somhed. Det kan være, at kernen i denne forandring består i at anvende nye tek- nologiske muligheder. Eller det kan være, at du driver din virksomhed, som du har gjort i mange år, men har brug for inspiration til at se på, hvor du eventuelt kan effektivisere og udnytte nye digitale mu- ligheder. I dette nummer af DIN REVISOR INFORMERER sætter vi fokus på digitalise- ring. Læs om de forskellige mulig- heder, som en række nye on- line regnskabsprogrammer tilbyder. Mange programmer kan eksempelvis let impor- tere og afstemme bankdata med virksomhedens registre- ringer. Nogle programmer har desuden tekstgenkendel- se ved indtastning og dermed forslag til kontering af indta- stede beløb. Vi fortæller om de nye per- sondataregler, som træder i kraft til maj. De nye regler indeholder blandt andet krav om dokumentation for din behandling af dine med- arbejderes og kunders data. Derfor skal du finde ud af, hvilke persondata din virk- somhed behandler. Som noget helt nyt kan du få udført et særligt moms- og skattetjek hos din revisor, hvilket blandt andet giver di- rekte adgang til en kontakt- person hos SKAT og hurtigere afklaring af, om SKAT vil æn- dre i din skattebetaling. Ved et moms- og skattetjek hjæl- per din revisor dig med at udarbejde din virksomheds selvangivelse og gennemgår derudover en række forhold, som SKAT har særligt kon- trolfokus på. Et moms- og skattetjek sender et signal til omverden om, at du er en troværdig samarbejdspartner og frigiver ressourcer til, at du kan have fokus på at drive din virksomhed. 100 procent datadrevet virksomhed find et passende online regnskabsprogram nye persondataregler – vær klar og undgå store bøder 2 3 6 sammenlign dine nøgletal med dine konkurrenters ”Vi har i Intelligent Banker ikke en hold- ning til, om A eller B er bedst. Vi lader os ikke styre af præferencer, men af data. Vi har en ekstrem analytisk tilgang til vores produkt og til markedsføringen af det. Vi fokuserer på bundlinjen i alt, hvad vi gør” Tommy Hummelmose, direktør og partner TEMA DIGITALISERING SÆRNUMMER, JANUAR 2013 februar 2018 værdifuld viden om økonomi 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=