Din Revisor informerer

DINREVISOR INFORMERER 2 regnskabsprogrammer udgiver FSR – danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK - 1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 25.000 eksemplarer. issn 2246-1698 Redaktionen er afsluttet den 8. januar 2018. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer din revisor informerer SOM leder i din virksomhed skal du sørge for, at virksomhedens salg, køb, lån, af- drag og moms registreres korrekt og ret- tidigt i virksomhedens bogføringssystem eller regnskabsprogram. Registreringerne danner grundlaget for virksomhedens lø- bende momsopgørelser, den årlige skat- teopgørelse og årsregnskabet. Udover de lovkrævede opgørelser og regnskaber er registreringerne også grundlaget for, at du selv løbende kan bevare overblikket over økonomien i din virksomhed og sikre rettidige betalinger fra kunder og til leverandører. Mange fine on-line regnskabs- programmer Der er mange forskellige digitale regn- skabsprogrammer på markedet. Flere af disse er beregnet til mindre virksomhe- der og er brugervenlige og lette at an- vende. Det gælder især en række online regnskabsprogrammer, der fungerer via internettet, og som brugerne kan abon- nere på og tilgå hvor som helst, der er internetforbindelse. I sådanne systemer slipper brugerne for at installere, vedlige- holde og opdatere regnskabsprogram- met på virksomhedens computer. Der er som regel også mulighed for online- support. Selvom alle virksomhedens transaktioner er registreret i et regnskabsprogram, er det ikke alle programmer, der kan gene- rere årsregnskaber og skatteopgørelser. Denne afsluttende del af årets bogføring foretages ofte af virksomhedens revisor, da det kræver indgående viden om regn- skabsregler og skattelovgivningen. Tænk over, hvad du har brug for Regnskabsprogrammerne har hver især forskellige funktioner. Mange program- mer kan let importere og afstemme bankdata med virksomhedens registre- ringer, eksempelvis kunders betaling af fakturaer til banken. Nogle programmer har tekstgenkendelse ved indtastning og dermed forslag til kontering af indtastede beløb. I nogle programmer er det muligt at indscanne og uploade bilag via mobil- telefonen, nogle kan generere tilbud til kunderne og generere rykkere til dårlige betalere. Nogle kan opgøre momsen, danne en årsrapport og en skattemæssig opgørelse. Når du skal vælge et regnskabsprogram, der passer til dig og din virksomhed, kan du med fordel overveje: ]y Hvor stor er din virksomhed, og hvilke transaktioner finder sted? ]y Hvilke funktioner har du behov for i regnskabsprogrammet? ]y Har du erfaring med bogføring? ]y Ønsker du selv at opstille virksomhe- dens årsregnskab og skatteopgørelse? Din revisor skal have adgang til din bogføring og bilagsdokumentation. Du bør derfor også overveje, om regnskabs- programmet på en let måde kan overføre data til din revisor. Alle virksomheder skal bogføre i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Bogføringen sker som regel i et digitalt regnskabsprogram. Der er mange regnskabsprogrammer på markedet, og det gælder om at finde et program, der passer til dig og din virksomhed. Vælg et regnskabsprogram, som passer til din virksomhed TEMA DIGITALISERING

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=