Din Revisor informerer

DINREVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt udgiver FSR – danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK - 1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 25.000 eksemplarer. issn 2246-1698 Redaktionen er afsluttet den 22. maj 2018. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer din revisor informerer Nedsættelse af kapitalkravet i aktieselskaber og krav om at registre- re reelle ejere ved etablering af virksomhed er centrale elementer i de nye ændringer til selskabsloven. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2018. Mindre kapitalkrav i A/S De nye regler indebærer, at kapitalkravet til aktieselskaber nedsættes fra 500.000 kroner til 400.000 kroner. Muligheden for delvis indbetaling på 25 procent af selskabskapitalen justeres tilsvarende fra 125.000 kroner til 100.000 kroner. Ændringen får også betydning for kapi- talkravet i partnerselskaber, da disse er omfattet af selskabsloven. Registrering af reelle ejere ved etablering af virksomhed Nye virksomheder skal registrere sine re- elle ejere allerede ved etableringen. Regi- streringen af såvel legale som reelle ejere skal således foretages senest samtidig med, at den nye virksomhed registreres i Erhvervsstyrelsens register. De nye regler indebærer også, at eksisterende virksom- heder, der ikke registrerer sine reelle ejere, kan tvangsopløses. Pligten til at registrere reelle ejere om- fatter som hidtil en række forskellige selskabsformer, herunder IVS, ApS, A/S, P/S, K/S og fonde. Apportindskud i IVS ved omregistrering til ApS De nye regler præciserer, at du kan indskyde andre værdier end kontanter i et iværksætterselskab i forbindelse med omregistreringen til et anpartsselskab. Denne mulighed kan eksempelvis være relevant, hvis ledelsen ønsker at om- registrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab, før summen af selskabs- kapital og IVS-reserven udgør 50.000 kro- ner. Det vil her være muligt at indskyde forskellige former for andre aktiver og på denne måde opfylde kapitalkravet ved omregistreringen til ApS. Ændringer til selskabsloven MED bogen ”Sådan forhandler du med din bank” får du gode råd og tjeklister til, hvordan du stiller dig i en bedre forhand- lingsposition, når du skal forhandle lån næste gang. Giv din bankrådgiver fakta og dokumentation, der hjælper dig til at få et lån og fornuftige vilkår. Download bogen gratis på: www.smvportalen.dk/bankforhandling Sådan forhandler du med din bank Stigning i skatteværdien af fri telefon i seneste nummer af din revisor informerer fik vi skrevet, at værdien af fri telefon skattemæssigt udgør 2.700 kroner årligt. Dette er ikke korrekt, da værdien blev hævet til 2.800 kroner den 1. januar 2018. Vi beklager fejlen. –Enhåndbog– SÅDAN FORHANDLER DU MED DIN BANK

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=