Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Brug årsregnskabet aktivt og spar dyre bankrenter For langt de fleste virksomhedsejere nærmer tiden sig for aflæggelsen af årsregnskabet. I stedet for at se aflæggelsen som en byrde kan du vende bøtten om og se på mulighederne af at få mere ud af dit årsregnskab. Hør din revisor, hvordan dit årsregnskab bliver mere værd for din virksomhed igennem eksempelvis lavere renter i banken. HASTVÆRK er oftest lastværk, og kommer du i sidste øjeblik til din revisor med ma- teriale til dit års- eller skatteregnskab, kan du risikere, at du ikke får indberettet i tide og dermed får en bøde. Samtidig afskærer du dig fra muligheden for, at dit regnskab bliver mere end bare en indberetning til det offentlige. Materialeplan skaber overblik Hvis din revisor ikke automatisk sender en materialeplan, kan du efterspørge det. Materialeplanen oplister det, som din revisor skal bruge for at assistere dig bedst muligt med at udarbejde et årseller skatteregnskab. Hvis du er i tvivl om det mindste på planen, så spørg din revisor. Des bedre og hurtigere din revisor modta- ger materialet, des hurtigere har din revi- sor mulighed for at hjælpe. Brug regnskab eller skatteindberetnin­ gen aktivt Et regnskab skal ikke være en byrde, men skabe værdi. Spørg din revisor, hvordan du kan bruge dit selskabs regnskab til mere end indberetning til Erhvervsstyrelsen, el- ler hvordan du som selvstændig erhvervs- drivende kan bruge skatteindberetnin- gen aktivt. Få hjælp til at beregne nogle relevante nøgletal, som du kan bruge til at sætte fokus på forbedringspotentialet i din virksomhed, overvej markedsudvik- lingen, vækstpotentialet eller noget helt fjerde med udgangspunkt i dit regnskab. Få lavere renter i banken Spørg din bank, hvad de ønsker af oplys- ninger ud over det eksterne årsregnskab, og få din revisor til at hjælpe dig med at udarbejde materialet til banken. Vær på forkant med bankens ønsker om oplys- ninger. Oplys banken om alle udviklinger – gode som mindre gode – i din virk- somhed, og giv dem mere, end de selv kan læse sig til på cvr.dk . Det giver bedre muligheder for at forhandle en god aftale med banken om eksempelvis lavere ren- ter eller færre gebyrer. Tre gode råd • Brug regnskabsmødet med din revisor til at tale om fremtiden i stedet for fortiden • Udarbejd et tillæg til års- eller skatte- regnskabet med ekstra oplysninger til eksempelvis din bank • Vær i god tid – det giver indtryk af professionalisme og skaber tillid til materialet din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 15. november 2018. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i ge- nerelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Kristian Brasen oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 25.000 eksemplarer. issn 2246-1698

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=