Din Revisor informerer

sparer meget tid og mange penge læs side 4-5 sidste år valgte Christoffer Gade at automatisere be- handlingen af de kunder, som ikke betalte regningerne til tiden. På et tidspunkt havde Snevagten et udestå- ende påmere end enmillion kroner, hvilket i forhold til omsætningen var uforholdsmæssigt højt. Samtidig brugte bogholderiet mange timer på at overvåge debitorer og sende rykkere til dårlige betalere. Effektivisér driften ved brug af ny teknologi I dette temanummer af DIN REVISOR INFORMERER har du mulighed for at få inspiration og mere viden om nye teknologiske muligheder, som kan støtte dig i effektiviseringen og udviklingen af din virk- somheds drift. D et vrimler med teknologi og digitale løsninger for dan- ske virksomheder, som ønsker at effektivisere og forenk- le virksomhedens processer og procedurer. I dette tema- nummer kan du læse om tre udvalgte digitale løsninger, som kan inspirere dig til at udnytte teknologien til din egen fordel. • Automatisér din debitorstyring En virksomhedsejer fortæller om de store fordele, det har gi- vet ham at anvende et eksternt firma til at håndtere debitor- styringen – det hele foregår digitalt. • Spar penge ved at anvende digital egeninkasso Du kan læse om et online inkassosystem, hvor du selv kan drive inkassoprocessen. • Effektiv styring af dine ordrer En virksomhed tilbyder kunderne et ordrestyringsværktøj, som ligger online. Her kan ordrene fra dine kunder styres og kobles sammen med en række øvrige relevante data. Desuden får du rundt om i dette temanummer forklaringen på tech-ord, som ofte bliver anvendt, og du kan læse om nogle af de trusler, som du kan blive ramt af i forbindelse med anvendelsen af teknologi. ”I dag har vi udliciteret opgaven med at sende rykkere. Det har betydet, at vi har nedbragt antallet af dårlige betalere mar- kant, og at vi sparer meget tid i boghol- deriet på ikke at skulle tjekke betalinger manuelt og sende rykkere til de kunder, som har overskredet betalingsfristen”. Christoffer Gade, virksomhedsejer for Snevagten A/S gør-det-selv inkasso – på nettet 3 effektiv digital ordrestyring 6 holder du åbent hus for hackerne? 7 tech TEMA temanummer februar 2019 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=