Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 ordrebog i skyen Læg din ordrebog i skyen Det kan have afgørende betydning for dig, om din ordrebog er digital eller papirbaseret, hvis uheldet er ude. Hvis du si- ger digitalisering, bliver du også nødt til at sige backup eller cloud. Digitalisering giver også andre fordele. TILBAGE i oktober 2018 brændte to restauranter ned på Dyrehavsbakken ved Kø- benhavn. En af ejerne udtalte, at alle deres bestillinger med kundernes oplysnin- ger kun stod i en papirbaseret bestillingskalender, som gik til i branden. Dette medførte en udfordring i forhold til at få kontaktet kunderne for at aflyse de- res reservationer. Denne udfordring kunne være undgået, hvis ordrebogen havde været digital frem for papirbaseret. Der er en stor risiko ved papirbaseret ordrestyring, idet fysiske papirer nemt kan forsvinde, eller at dine rettelser ikke bliver ajourført, og samkørsel med andre op- lysninger besværliggøres. Det skal hertil understreges, at lykken ikke er gjort blot ved at gøre din virksomhed digital, men fordelene ved en digital ordrebog, og di- gital ordrestyring generelt, er mange, hvis du husker at tage dine forholdsregler i forhold til cybersikkerhed. En cloudbaseret løsning kan spare dig og din virksomhed meget tid og besvær. Clouden gør det eksempelvis muligt at tilgå din ordrebog uafhængigt af tid og sted, og der er samtidig ikke den samme risiko for, at vigtige papirer forsvinder. Derudover kan eksempelvis en restaurant samkøre data fra bordreservationssy- stemet med køkkenet og vagtplaner. din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2019. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Jens Nilausen oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 25.000 eksemplarer. issn 2246-1698 Hvad er CLOUD? Cloud kaldes på dansk skyen. At noget er i clouden betyder helt konkret, at man via internettet får adgang til program- mer og services, som biver behandlet på internetservere og ikke lokalt på ens computer. Det sparer både lokale computerkræfter og giver adgang til langt større udbud af programmer og services, da disse ikke bliver lagret på computerens harddrive, men derimod eksternt i skyen. Stadig flere programmer og services bliver udbudt som cloudbaseret løsninger, der kan tilgås, uanset hvor man er, så længe der er internetadgang. Filerne er dermed tilgængelige fra alle typer devices, såsom computere, smartphones og tablets, og flere medarbejdere kan have adgang til informationerne samtidig. Det sikrer, at den enkelte medarbejder altid arbejder i de nyeste versioner af et givent dokument eller projekt. tech FÅ STYR PÅ UDTRYKKENE

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=