Din Revisor informerer

antallet af internethandler eksploderer læs side 4-5 danskerne handlede for 123millarder kroner på internettet i 2017, hvilket har været en fordobling i løbet af femår. Friske tal viser, at e-handlen rundede 133,5milliarder i 2018. Når man driver webshop, er det ifølge Nanna Augustinus frawebshoppen Smartkidz tre forhold, som tæller: Markedsføring, markedsføring ogmarkedsføring. Momsregler for gavekort strammes Fra og med den 1. juli 2019 skal du som hovedregel afløfte moms på solgte gavekort allerede ved sal- get af gavekortet og ikke først ved kundens indløs- ning. Det giver et større likviditetstræk ved salget af gavekortet, men den største udfordring er nok det administrative bøvl, der følger med. NÅR du i dag sælger et gave- kort, som kan indløses i din forretning, afløfter du sand- synligvis først momsen, når gavekortet bliver indløst. Det- te gælder, uanset om du sæl- ger varer eller ydelser, og uan- set hvad du har på hylderne. Bliver gavekortet aldrig ind- løst, modtager du det fulde beløb for salget af gavekortet uden at skulle afregne moms og uden at skulle levere en vare eller ydelse til indehave- ren af gavekortet. Afløft moms ved salg Fra og med den 1. juli 2019 skal du som hovedregel af- løfte momsen allerede ved salget af gavekortet og ikke først ved indløsningen, hvor kunden får leveret en vare el- ler ydelse. Det er, fordi gave- kortet i de nye regler define- res som en voucher, der kun benyttes til ét formål (single purpose voucher). Dette ene formål er at betale for en eller flere varer eller ydelser i din forretning eller en anden for- retning i Danmark, hvor gave- kortet kan indløses. Afløft moms ved indløsning Hvis gavekortet kan benyt- tes til flere formål (multiple purpose voucher), skal du ikke afløfte momsen ved ud- stedelsen af gavekortet. Flere formål betyder, at gavekortet kan anvendes til betaling for varer eller ydelser uden for landets grænser, eksempelvis et smartbox-gavekort, hvor gavekortet kan indløses både i Danmark og i udlandet. Fle- re formål kan også betyde, at momssatsen på de varer og ydelser, som kan købes for ga- vekortet, ikke er kendt. Fortsættes side 3 ”Vi bruger mange ressourcer på at gøre vores hjemmeside synlig over for kunder. Først og fremmest har det været vigtigt at sikre, at vi optræder på første side ved en Google-søgning på nogle af de tøjmær- ker eller produkter, som vi sælger”. Indehaver af Smartkidz.dk, Nanna Augustinus nye muligheder for leasing i årsregnskabet 3 risiko for beskatning af fri bil ved splitleasing 6 ny standardkonto- plan på vej 7 1. kvartal 2019 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=