Din Revisor informerer

medarbejdere kan selv bogføre læs side 4-5 til håndtering af medarbejderes betalinger anvender Event Safety en digital tjeneste, somhar gjort admini- strationen langt lettere. Slut med iværksætterselskaber Fra den 15. april 2019 var det slut med at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksæt- terselskaber skal enten omdannes eller lukkes. Det er ikke længere muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS). Den særlige selskabs- form med det lille kapitalkrav var ellers blevet en succes med mere end 60.000 nye selska- ber siden 2014. Desværre har selskabsformen ikke haft den ønskede effekt på iværksætte- riet, og selskabsformen har i nogle tilfælde været misbrugt til svindel og unddragelse. De eksisterende IVS’er kan fortsætte i to år. I denne peri- ode gælder de hidtidige sær- lige krav, herunder kravet om årligt at henlægge mindst 25 procent af overskuddet til IVS- reserven, indtil kapitalkravet er opfyldt. De eksisterende IVS’er skal inden for to år om- registreres til anpartsselska- ber med en selskabskapital på minimum 40.000 kroner eller frivilligt lukkes ned. Ellers vil de blive tvangsopløst. Omregistrering til anparts- selskab Når et IVS skal omregistreres til et anpartsselskab, kræver loven en erklæring fra en re- visor om, at selskabets kapital er til stede. Somnoget nyt kan omregistreringen dog gen- nemføres uden en sådan re- visorerklæring, hvis IVS’et har et revideret årsregnskab, der opfylder følgende: • Selskabets seneste revide- rede årsregnskab har en er- klæring om revision eller udvidet gennemgang uden modifikationer. • Årsregnskabet viser, at sel- skabet har mindst 40.000 kroner tilsammen i sel- skabskapital og reserver, der kan overføres til sel- skabskapitalen. • Årsregnskabets balance- dag er senest fem måneder forud for beslutningen om omregistrering. Endvidere skal selskabets le- delse erklære sig om, at sel- skabskapitalen på minimum 40.000 kroner er til stede, når omregistreringen af IVS’et be- sluttes. ” Når enmedarbejder har betalt over Mastercardet, fortæller en notifikation på vedkommendes mobiltelefon, at en ny transaktion er gennemført, hvorefter med- arbejderen bliver bedt omat fotografere kvitteringen. Samtidig foreslår systemet, hvilket kontonummer fra kontoplanen, posten skal konteres under. Desuden bliver medarbejderen bedt omat skrive to ord om transaktionens karakter og at koble en kunde eller et projekt på transaktionen” Rasmus Christensen, vicedirektør i Event Safety ferie rimer på ceo-fraud 3 disse medarbejder- goder er skattefrie 6 den nye ferielov står for døren 7 2. kvartal 2019 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=