Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Nye krav til kørsel med gods Fra den 1. juli 2019 vil varebiler mellem to og 3,5 tons, som fragter gods for fremmed regning med en samlet vægt på over 11 kilo per stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Dette medfører samtidig nye krav til varebilsvognmænd og varebilschauffører. VOGNMÆND , som har varebiler, der transporterer gods for fremmed regning med en samlet vægt på over 11 kilo per styk- gods, skal have en varebilstilladelse. Krav om uddannelse Varebilsvognmænd, som er omfattet af de nye regler, skal have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse. Hidtidige varebilsvogn- mænd har mulighed for at søge om fritagelse fra kravet om ud- dannelse og/eller prøve. Varebilschauffører, som er omfattet af de nye regler, skal være i besiddelse af et chauffør- eller varebilschaufføruddannelsesbevis, medmindreman har en godkendelse fra Færdselsstyrelsen om, at man er undtaget. For at få et uddannelsesbevis skal varebilschauf- fører gennemføre og bestå en grund- eller efteruddannelse. Firmakørsel i varebil Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, særskilt registreres hos Motorstyrelsen for dette. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end to tons til og med 3,5 tons. Selvangivelsenhar fået nyt navn forandring kan nogle gange skabe lidt forvirring. Men bliv ikke skræmt af det nye begreb ”Oplys- ningsskema”, når du skal indberette din selvangivelse for 2019. Skattestyrelsen har nemlig ændret navnet på selvangivelsen til ”Oplysningsskema”. din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 15. maj 2019. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Gorm Branderup oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 25.000 eksemplarer. issn 2246-1698 Fradrag ved investering i opstartsvirksomheder FRA den 1. januar 2019 er det muligt for personer at opnå et investorfradrag ved investeringer i opstartsvirksomheder, når visse betingelser er opfyldt. Fradraget be- regnes som en andel af investeringen og gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvorved der opnås en skattebesparelse på cirka 15 procent. HVIS du overvejer at starte selvstændig virksomhed op, eller ønsker du at købe anparter eller aktier i et selskab, har du mulighed for at opnå et skattemæssigt fradrag ved indbetaling til en etablerings- eller iværksætterkonto. Der kan indsky- des op til 60 procent af din nettoløn. Uanset din løns størrelse kan du altid ind- sætte 250.000 kroner. Overvejer du at etablere selvstæn- dig virksomhed?

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=