Din Revisor informerer

iværksætter med ambitiøse vækstplaner læs side 4-5 det gælder omat holde tungen lige i munden, når man som iværksætter har sat sig i spidsen for import og salg af et amerikansk anerkendt sportstøjmærke til det europæiskemarked. Læs omambitiøse vækstpla- ner og effektiv kreditorhåndtering. Ulovlige aktionærlån koster kassen Det har stadig store økonomiske konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi. Hvis et selskab har ydet et ulovligt lån til ledelsen eller kapitalejerne i et selskab, skal dette tilbagebetales eller på anden måde bringes til ophør. Så længe lånet eksisterer, skal det forrentes med omkring 10 procent årligt. Når Erhvervs- styrelsen opdager ulovlige lån, kræver styrelsen, at lån og ren- ter inddrives af selskabet, og at dette dokumenteres. Sker det- te ikke, kan styrelsen pålægge hvert medlem af selskabets le- delse tvangsbøder for at frem- tvinge en handling. Det er ikke usædvanligt, at hvert ledelses- medlemmodtager en ugentlig tvangsbøde på 5.000 kroner i 15 uger, hvilket beløber sig til 75.000 kroner per ledelses- medlem, som ledelsen hæfter for solidarisk. Tvangsbøden bortfalder dog, hvis ledelsen indsender den krævede doku- mentation til Erhvervsstyrel- sen inden for en fastsat frist. Ledelsen kan desuden risike- re at få en bøde af politiet el- ler domstolene på grund af det ulovlige lån. Bødens størrelse afhænger af lånets størrelse, og om lånet er tilbagebetalt. Skat på alle hovedaktio­ nærens ulovlige hævninger Uanset hvornår det ulovlige lån tilbagebetales til selskabet, skal låntager betale skat af de lånte penge, hvis låntager er hovedaktionær eller hovedan- partshaver. Når først pengene har været uden for selskabet, klapper fælden – også selvom pengene er betalt tilbage. Hvis en hovedaktionær i årets løb eksempelvis foretager 10 ulov- lige hævninger på hver 10.000 kroner, som hver især tilbage- tales få dage efter hver hæv- ning, skal hovedaktionæren betale skat af 100.000 kroner. Dette gælder også, selvom alle pengene er tilbagebetalt til selskabet inden årets udgang. Lovlige lån Det er under visse betingelser muligt at yde lovlige lån. Tag fat i din revisor og hør nærme- re om dette. ” En ting er, at Bulgarien har et sæt told- regler og Nordirland nogle andre. Men samtidig gælder forskellige toldregler alt efter, hvilket slags stof vores sportstøj er lavet af. Derudover modtager vi varer fra mange forskellige steder i verden, så når vi importerer varer fra eksempelvis Vietnam betaler vi toldsatser, somer forskellige fra satserne i Kina” Kim Jæger, direktør Virus International udokumenteret kørsel kan give bagslag 2 offentlig wi-fi er hacker- nes tag-selv bord 3 bonus på 30.000 kroner for et ekstra arbejdsår 6 3. kvartal 2019 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=