Din Revisor informerer

nu har han styr på gdpr-reglerne læs side 4-5 servicevirksomheden nem- hr har specialiseret sig i at hjælpe kundermedat søge refusionogopbevarer derfor enstormængdepersondata. Denye gdpr -regler kostedeendel kræfter. Skærpede krav for betaling i webshoppen Hvis du sælger varer via internettet, skal du allerede nu forberede dig på at anvende to-faktor- godkendelser ved online-betalinger. Du har frist til den 14. marts 2021. finansloven rammer bredt 3 dyr studietur til japan 6 ulovlige lån er ren hvidvask 7 ”Vi havde en studentermedhjælper, som læste jura. Hun gik i gang med at teste værktøjet. Det tog hende en del tid at gen- nemgå og udfylde alle de elementer, som skal være klaret for at leve op til GDPR- reglerne. Da hun kom tilbage, viste det sig, at det faktisk ikke var så kompliceret, som jeg havde troet. Det gik op for mig, at vi al- lerede selv var nået ret langt, og her havde vi så et relativt simpelt værktøj, somorga- niserede det hele for os.” Martin Rasmussen, direktør i nem-HR T o-faktor-godkendelse er baseret på, at digi- tal betaling på hjem- mesider er opdelt i mindst to opdelte elementer. Elementerne skal være uaf- hængige, så et brud på et ele- ment ikke svækker pålide- ligheden af det andet. Disse elementer kan være ganske forskellige. Det kan være et kodeord, som kun brugeren kender, eller det kan være en fysisk genstand, eksempelvis et betalingskort. Det kan også være noget, som brugeren har som person, eksempelvis et fingeraftryk. Et nyt betalings- tjenestedirektiv skal medvir- ke til at gøre det mere sikkert for forbrugeren at gennemfø- re elektroniske betalinger. Eksempler på hvordan du kan bruge to-faktor-godkendelse: • NemID • Kortbetalinger med tilhø- rende SMS-kode • Fingeraftryk som godken- delse • Autentifikationsapp på smartphone eller tablet. Det kan blive dyrt at vente Hvis din virksomhed sælger varer til forbrugere på inter- nettet og ikke får implemen- teret to-faktor-genkendelse rettidigt, kan det have konse- kvenser for både dig og dine kunder. Din virksomhed hæf- ter for misbrug, somdine kun- der oplever i forbindelse med betaling hos dig. Ligeledes kan finansielle virksomheder afvise betalinger, som ikke er foretaget med to-faktor-god- kendelse. Fortsættes side 2 1. kvartal 2020 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=