Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Husk indbetaling af acontoskat senest den 20. marts Ønsker du at omdanne dinpersonlige virksomhed til et selskab? Husk frister for oplysningsskema (selvangivelsen) DRIVER du virksomhed i selskabs- form, skal du være opmærksom på, at fristen for indbetaling af 1. rate af den ordinære acontoskat for ind- komståret 2020 er den 20. marts 2020. Ønsker du at betale frivillig acontoskat ud over den ordinære rate, skal du huske at indberette dette først via TastSelv Erhverv. hvis du går med ønsker om at omdanne din personlige virksomhed til et selskab i 2020, skal dette ske senest 30. juni 2020, hvis årsregnskabet for din virksomhed følger kalenderåret 2019. Derved kan selskabet stiftes med virkning fra 1. januar 2020. Det er vigtigt, at du kontakter din revisor i god tid, så relevante dokumenter kan gøres klar til omdannelsen. DRIVER du selvstændig personlig virksomhed, eller har du begrænset skattepligt, er fristen for at selvan- give din indkomst for indkomst- året 2019 den 1. juli 2020. Driver du virksomhed i selskabsform, er fristen den samme for selskaber med kalenderregnskabsår for 2019. Det er vigtigt at overholde fristen, da det ellers kan medføre et skat- tetillæg på op til 200 kroner for hver dag, fristen overskrides. Hvis du driver virksomheden i selskabs- form, gælder skattetillægget hvert ledelsesmedlem. din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 10. februar 2020. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Jan Wie oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 12.000 eksemplarer. issn 2246-1698 Fortsat fra forsiden Reglerne trådte i kraft den 14. september 2019, men Finanstil- synet har dog indført en overgangsordning på 18 måneder, som du har til at implementere de nye regler. Fristen bliver dermed den 14. marts 2021. Vær dog opmærksom på, at det ikke ændrer på hæftelses- og an- svarsreglerne i de tilfælde, hvor du ikke har anvendt to-faktor- godkendelse. Er du undtaget fra to-faktor-godkendelsen? Hvis der er tale ombetaling af abonnementer med en fast pris, er din virksomhed undtaget fra kravet om to-faktor-godkendelse. Hvis der er tale om små beløb under 225 kroner, er det kun nød- vendigt at kræve to-faktor-godkendelse ved hver femte transak- tion. Skærpede krav…

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=