Din Revisor informerer

3 1. KVARTAL 2020 finansloven Nye beskatningsregler rammer bredt Finansloven for 2020 byder på nye værdier til beskatning af fri leasingbil, ingen forældre- købslejligheder i virksomhedsordningen og et farvel til hovedaktionærnedslag. Du bliver fortsat beskattet af fri telefon. H vis din virksomhed leaser din firmabil, gælder fra 1. februar 2020 nye regler for, hvilken værdi du skal beskattes af for fri bil. Leasede biler har ofte haft et lavere grundlag for beskatning, end hvis virksom- heden selv har erhvervet bilen. Dette er ændret, så leasingselskabet frem over skal foretage en genberegning af bi- lens værdi senest fire måneder efter bilen er blevet indregistre- ret. Beskatning af fri bil skal herefter beregnes ud fra den genbe- regnede handelsværdi, hvis den er højere end bilens købspris. Ændringen gælder for nye firmabiler, der leveres efter 1. februar 2020. Til gengæld indføres et fradrag i grundlaget for beskatning af grønne firmabiler. Er der tale om en elbil eller en plug-in hy- bridbil, vil du fra 1. april til 31. december 2020 få reduceret dit grundlag for beskatning med 40.000 kroner. Nye regler for forældrekøbslejligheder Udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, må fra 2021 ikke længere ske i virksomhedsordningen, hvis du udlejer til nærtstående. Det betyder, at forældrekøbslejligheder fra 1. ja- nuar 2021 skal tages ud af virksomhedsordningen. Det er endnu uvist, hvordan den såkaldte hævning bliver, hvordan en even- tuel beskatning skal ske, og hvad du skal gøre i forhold til gæld, der indgår i ordningen. Farvel til hovedaktionærnedslag Har du som hovedaktionær aktier, som er erhvervet før 19. maj 1993, har du frem til nu haft ret til et særligt hovedaktionær- nedslag på op til 25 procent af den opgjorte skattepligtige avan- ce ved afståelse. Dette nedslag er nu afskaffet. Afstår du aktierne efter 1. februar 2020, vil du ikke være berettiget til nedslaget. Af- skaffelsen har også betydning, hvis du har erhvervet dine aktier i en succession, hvor man typisk har beregnet en passivpost i for- hold til endnu ikke betalte skatter. Beskatning af fri telefon fortsætter Finansloven fastholder desuden beskatning af fri telefon. Den tidligere regering aftalte med dens støtteparti en afskaffelse af beskatningen af fri telefon fra og med 1. januar 2020, men den nuværende regering har ved finansloven valgt at bibeholde be- skatningen. Du bliver således fortsat efter 1. januar 2020 beskat- tet af en eventuel fri telefon.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=