Din Revisor informerer

fire gode råd til it-sikkerhed læs side 4-5 man kanopstillefiregenerelle råd, som langt defleste virksomheder kanhavegavnaf. Det første rådhandler om, atmanskal anvende to-trinsbeskyttelse, især når du logger indpådinmail. Rådnummer 2handler omat opdatere sit styresystem, mens rådnummer 3handler omat opdatere sine softwareprogrammer. Det fjerde råd ermeget vigtigt og ganskebanalt: Det er godt at have to backups, ogdet er godt at havedem liggende to forskel- lige steder –gerneonlineogoffline. Har du styr på jeres it-sikkerhed? M ange virksomheder opbevarer følsom- me data på servere, som kan hackes. Disse data kan være grundlaget for det, som giver din virksomhed konkurrencekraft og sikrer en god markedsposition. Et an- greb på følsomme data kan være forretningskritisk. Der- for er it-sikkerhed efterhån- den mindst lige så vigtig en faktor som maskiner, med- arbejdere og et højt servi- ceniveau over for kunder og samarbejdspartnere. I dette nummer af DIN REVISOR IN- FORMERER sætter vi fokus på it-sikkerhed. Alt tyder på, at antallet af hackere er stigende, og at dis- se bliver dygtigere og snedige- re. I takt med dette stiger an- tallet af data-indbrud, angreb og netsvindel løbende. Derfor er det yderst vigtigt, at du har styr på, hvordan din virksom- hed anvender it, og hvor I skal tage jeres sikkerhedsforan- staltninger. I dette nummer kan du blandt andet læse om forskellige for- mer for hacker-angreb. De of- test forekommende sikker- hedsbrud sker somCEO fraud, phishing og ransomware. Ved CEO fraud sender hackeren en mail i direktørens navn til virksomhedens økonomiaf- deling og beder om at få over- ført penge. Ved phishing for- søger de cyberkriminelle at franarre din virksomhed en række fortrolige oplysninger. Ransomware anvendes af cy- berkriminelle til at inficere en brugers computer og derefter kræve en løsesum for, at virk- somheden kan få adgang til sine filer. Sikker opbevaring af følsom- me data indgår som en del af GDPR-reglerne, og du skal derfor også tænke it-sikker- hed i forhold til GDPR. På side seks kan du læse om fem store faldgruber i forbindelse med GDPR-reglerne. ceo fraud, phishing og ransomware som trussel 2 husk altid backup 3 gdpr: fem faldgruber 6 ”Det første, man som virksomhedsejer skal gøre, er at spørge sig selv: Hvilken slags forretning driver jeg, og hvad er det værste, somkan ske, hvis en ondsindet it-hacker ønsker at gøre skade påmin virksomhed” Troels Langkjær, it-sikkerhedsspecialist tema: it-sikkerhed temanummer februar 2020 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=