Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Etablerede du dig i udlandet sidste år? Flytning af beløb mellemægtefæller SELVANGIVELSEN 1 Pas allerede nu på restskatten for 2020 Har du oprettet virksomhed i udlandet i 2019, skal du være ekstra opmærksom, når du udfylder oplys- ningsskemaet. Ønsker du at bruge kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen for din virksomhed i udlandet, skal du sætte kryds to steder i TastSelv: 1) markering i afsnittet Udenlandsk virksomhed og 2) i afsnittet Virksomhedsindkomst og fradrag, rubrik 147. Ejer du flere virksomheder, har du ikke noget valg, men skal anvende virksomhedsskatteordningen. Du skal være opmærksom på, at du også skal udfylde følgende rubrikker: • Rubrik 152 – Overførsler • Rubrik 984 – Indskudskonto • Rubrikkerne 300 til 380 – Regnskabsoplysninger • Rubrikkerne 480 til 482 – Kapitalafkast vedrørende den udenlandske virksomhed skal kun oplyses i Uden- landsk virksomhed. Da dit valg om brug af kapitalafkast- eller virksom- hedsordningen er kompleks og forpligter, vil det være fornuftigt at kontakte din revisor for rådgivning om, hvad der er mest fordelagtigt for dig. DU skal huske, at du som udgangspunkt har mulighed for at flytte renteudgifter fra din selvangivelse over til din ægtefælles. Det kan i nogle tilfælde være en fordel i situationer, hvor I begge hæfter for gælden i jeres ejerbolig, og hvor den fortrykte fulde renteud- gift kun fremgår i din selvangivelse. Vær opmærksom på din forskudsopgørelse for 2020, hvor dit befordringsfradrag eventuelt kan være sat for højt. HVIS dine indkomstforhold eller fradrag har ændret sig siden 2019, bør du foretage rettelser i din forskudsopgørelse for 2020. I forbindelse med coronakrisen har mange danskere arbejdet hjemmefra i marts og april. Vær derfor opmærksom på eventu- elt at ændre forskudsregistreringen af befordringsfradraget. Ved løbende at foretage ændringer i forskudsopgørelsen mindsker du risikoen for at skulle betale restskat. Autorisation til din revisor eller rådgiver Skattestyrelsen har besluttet, at TastSelv-koden ophører den 6. juli 2020. Hvis din revisor i dag har din TastSelv-kode, kan det være hensigtsmæssigt at autorisere din revisor til fortsat at have ad- gang via TastSelv-Borger din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og SMV-chef Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2020. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Copenhagen Sensor Technology oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 12.000 eksemplarer. issn 2246-1698 SELVANGIVELSEN 2 SELVANGIVELSEN 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=