Din Revisor informerer

omkostninger til bilagsbehandling på et minimum læs side 4-5 Samtidighedsferien er trådt i kraft Den 1. september trådte den nye ferielov i kraft, og de nye regler om samtidighedsferie er en realitet. corona-news 2 betalinger i fare 3 sikker it på hjemme- arbejdspladsen 6 D e nye regler for at op- tjene og afholde ferie er nu en realitet. Hver måned optjener en fuldtids- ansat 2,08 dages ferie, som kan afholdes allerede må- neden efter, og dette er ikke mindst en fordel for unge og andre, der indtræder på ar- bejdsmarkedet. De nye regler trådte i kraft den 1. september 2020 og indebærer blandt an- det, at en lønmodtager, der er ny på arbejdsmarkedet, ikke skal vente skal vente 16 må- neder eller mere, før han eller hun kan holde optjent ferie. Eksempelvis kan lønmodta- geren afholde to dages ferie i oktober 2020 på grundlag af optjeningen i september. De nye regler betyder dog, at lønmodtagere skal holde øje med, om der er optjent nok ferie, hvis vedkommende ek- sempelvis ønsker at holde fem dages efterårsferie i okto- ber 2020. Ferieloven giver mu- lighed for, at ferien kan afhol- des, før den er optjent, men en sådan forskudsferie kræver en aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Ansatte, som har en sjette ferieuge el- ler feriefridage som del af løn- aftalen eller en overenskomst, kan trække på disse ekstra feriedage. Disse feriedage er ikke omfattet af ferielovens nye regler og kan derfor optje- nes og afholdes som hidtil. Overgangsperioden og de indefrosne feriepenge I overgangsperioden den 1. september 2019 til 31. august 2020 blev lønmodtagernes feriepenge indefrosset for at undgå dobbelt udbetaling af feriemidler. Disse indefrosne feriepenge skal virksomhe- den enten selv administrere eller indbetale til en særlig fond, og feriemidlerne udbe- tales først til lønmodtageren, når lønmodtageren går på pension. Fortsættes side 2 ”Vi har et koncept her hos os, somhedder Do It Yourself – OneMan for the Job. Det betyder, at den enkeltemaskintekniker eller ingeniør kan tage imod indgående ordrer og behandle filer efterfølgende. Der- ved sparer vi på administrationen og bruger vel i alt 12-15 timer omugen på bogføring, betaling af fakturaer, indberetning til Dan- marks Statistik, momsbetalinger og lignen- de opgaver. Det fungerer ret effektivt.” Thomas Iversen, direktør, Brimas A/S produktionsvirksomheden Brimas A/Ssætter en ære i at erstattegentagetmanuelt arbejdemedmaskiner og teknologi. Det gælder både i produktionshallenog i administrationen, hvor nye it-løsninger sikrer, at omkost- ninger til bilagsbehandling ligger påetminimum. 3. kvartal 2020 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=