Din Revisor informerer

7 3. KVARTAL 2020 Fuldt fradrag for velgørenhed i reklameøjemed Virksomheder har fuldt fradrag for bidrag til velgørende organisationer, når virksomheden donerer bidraget i markedsføringsøjemed. I en kon- kret sag har Skatterådet godkendt et koncept, hvor et firma donerer en fast procentdel af omsætningen til konkrete ulandsprojekter og ønsker at opnå skattefradrag for donationen. skat Fradrag for bidrag til almennyttige foreninger Hvis du giver penge til en almen- nyttig forening, som er formelt godkendt af Skattestyrelsen, kan du trække bidraget fra i din skattepligtige indkomst med op til 16.600 kroner (2020-sats). Det gælder både personer og firmaer. Du skal oplyse dit cpr. nummer eller CVR nummer til foreningen. Foreningen vil derefter indberette beløbet, så det automatisk kommer på dit oplysningsskema. Reklame Beløbsgrænsen på 16.600 kroner gælder ikke, hvis dit firma kan godt- gøre, at bidraget til almennyttige foreninger sker i reklameøjemed. Det betyder, at din virksomhed har fuldt fradrag for velgøren- hedsbidraget uanset beløbsstør- relse, såfremt reklameværdien er tillstrækkelig stor. Her er det heller ikke en betingelse, at foreningen er godkendt af Skattestyrelsen. E t firma ønsker at etablere en virk- somhed med import af tøj fra Afri- ka. Virksomheden har en socialt og miljømæssigt ansvarlig profil ved at udvælge tøjproducenter i Afrika, der har ordnede medarbejderforhold, og som bruger miljøvenlige materialer. Firmaet vil herefter kanalisere en fast procentdel af omsætningen fra tøjsalget tilbage til di- verse ulandsprojekter i tredjeverdens lan- de. Det er centralt for virksomheden, dels at producenterne kan garantere ordnede forhold, og dels at donationen tilbage til afrikanerne indgår som virksomhedens bærende idé. Konceptet vil fremgå klart og tydeligt af virksomhedens hjemme- side og af den eksterne markedsføring af produkterne. Tanken er, at bidragene skal gå til forskellige konkrete projekter, eller at køber selv kan vælge mellem 1-3 igang- værende projekter. Firmaet påtænker at donere pengene enten via danske eller udenlandske hjælpeorganisationer, som har konkrete projekter i gang, som kunden kan forholde sig til, og hvor kunderne kan holdes orienteret om fremgangen i pro- jekterne via firmaets hjemmeside. Firmaet ønsker ikke at etablere ulandsprojekter i eget navn. Der vil ikke blive aftalt faste år- lige bidrag til hjælpeorganisationerne, da bidragene vil afhænge af antallet af solgte produkter. Bidragene vil være uafhængige af, om firmaet giver overskud eller under- skud. Skatterådet godkender fradrag Firmaet spurgte Skatterådet, om et sådant koncept kunne godkendes som bidrag til velgørenhed i markedsføringsøjemed, og Skatterådet godkendte, at firmaet havde fradrag for de omhandlede donationer ud fra et reklamesynspunkt. Ifølge Skatterådet kunne firmaet opnå skattefradrag, uanset om hjælpeorganisa- tionerne var godkendt af skattemyndighe- derne til at være almennyttige. Det vigtige var, at hjælpeorganisationerne havde et almennyttigt formål, men ikke at de nød- vendigvis havde opnået en formel god- kendelse fra skattemyndighederne.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=