Din Revisor informerer

satte sit eget rådgiverteam læs side 4-5 Husk firmalogo En hovedanpartshaver blev i Landsskatteretten dømt til at betale skat af to par bukser til en værdi af 1.800 kroner. Bukserne havde hans selskab ind- købt og stillet til rådighed for ham. Så vær opmærk- som på, at skattemyndighederne ser på både stort såvel som småt. huskeliste før nytår 3 hjælpepakker i regnskabet 6 oprindelige frister duer stadig 7 S kattemyndighederne havde fastslået, at en anpartshaver, som var ansat i sit eget selskab, skulle lønbeskattes af 1.800 kroner, som var købesum- men for to par bukser. I slut- ningen af 2019 stadfæstede Landsskatteretten afgørelsen. Landsskatteretten lagde vægt på, at bukserne var indkøbt i en almindelig herretøjsbutik, og at der ikke var påsat synligt firmalogo på bukserne. Beskatning af arbejds­ relaterede personalegoder Generelt gælder en bagatel- grænse for arbejdsrelaterede personalegoder. Denne ba- gatelgrænse ligger i 2020 på 6.300 kroner årligt. Arbejdstøj med påsat synligt logo er om- fattet af denne bagatelgrænse, så hvis du eller dine medar- bejdere hver især samlet set holder jer under denne baga- telgrænse i løbet af et år, skal I ikke betale skat af eksempel- vis tøj med tydeligt firmalogo. I den ovennævnte sag kunne hovedanpartshaveren altså have undgået beskatning af de 1.800 kroner, hvis han kun- ne påvise, at bukserne havde et synligt firmalogo. Skatte- myndighederne formodede, at tøj indkøbt i en almindelig herretøjsbutik må være be- regnet til privat brug, når der ikke er påført firmalogo. Uniformer og decideret arbejdstøj Beskatning kan ikke komme på tale, hvis der er tale om uniformer og decideret ar- bejdstøj, som medarbejde- ren ikke må benytte privat. Et praktisk eksempel herpå er ansatte tjenere, hvor re- stauranten udleverer buk- ser og skjorter, så tjenerne på arbejdet optræder i uni- formslignende ensartet på- klædning. Restauranten tilla- der af praktiske årsager, at de ”For mig er det vigtigt, at medlemmerne af mit advisory board ser verdenen på en andenmåde end jeg selv og derfor kan ud- fordremig påmine beslutninger og måde at drive virksomheden på. Og jeg må sige, at dette har holdt stik. Vi mødes tre til seks gange omåret, og hver gang går jeg fra vores halvdagsmøder med en nymåde at se bådemin organisation og mig selv på”. Henrik Skafte, direktør, Pictura A/S henrikskafte søgte for nogleår sidenny inspiration til at drive virksomhedenPictura. I 2018etableredehanet advisoryboard, somhar vist sigat væremeget værdifuldt og givermasser af ny indsigt. Fortsættes side 2 4. kvartal 2020 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=