Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Kan YouTube-aktiviteter og E-sport drives i selskabsform? Feriedage fra gammel og ny ferielov Det spørgsmål skulle Skatterådet tage stilling til i en ny afgørelse fra 2020. Den nye ferielovs samtidighedsferie trådte i kraft den 1. september 2020, hvilket medfører, at dine medarbejdere kan afholde feriedage samtidig med, at disse opspares. EN skatteyder dyrkede E-sport på nettet og tjente de fleste af sine penge gennem en kontrakt, som han havde indgået med en stor spilleportal, der live-streamede hans spil. 4.000 seere fulgte hver dag med, når han spillede på nettet. Spilleportalen opkrævede betaling hos seerne, og skatteyderen modtog en vis andel af dis- se indtægter. Skatteyderen kørte også sin egen indtægtsgivende YouTube-kanal. Desuden skaffede han indtægter fra sponsor- og reklameindtægter, der alle havde forbindelse til hans aktiviteter med spil på nettet. Skatterådet fandt efter en konkret vurdering, at den pågældende spilleaktivitet, YouTube-kanal og reklameindtægter udgjorde en erhvervsmæssig virksomhed. Som en konsekvens af, at spilleak- tiviteten blev anset for erhvervsmæssig virksomhed, kunne Skat- terådet bekræfte, at aktiviteten kunne overføres til og drives i et ApS som rette indkomstmodtager. Pas på med selskaber! Skatteyderen fik i den konkrete sag lov til at drive sin E-sports- aktivitet i selskabsform. Men der er grund til at advare andre, som har lignende planer. Afgørelser om rette indkomstmodta- ger er altid en konkret bedømmelse, og i andre situationer kan resultatet blive et andet. Det kan have store konsekvenser, hvis du først har lagt din aktivitet ind i et selskab, og skattemyndighe- derne efterfølgende skønner, at indkomsten skal beskattes hos dig som person og ikke i selskabet. Det kan let medføre en be- skatning på over 100 procent uden mulighed for at reparere på situationen. Vær opmærksompå, at både forretningsmæssige og skattemæssige aspekter har stor betydning for valg af selskabs- form. Kontakt din revisor for at høre mere om dette. I FORBINDELSE med den nye ferielov indgik en over- gangsperiode fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Fra 1. september 2020 er der en ny op- tjeningsperiode og periode for ferieafholdelse. Tidligere blev ferie optjent i løbet af et kalenderår og ferie kunne afholdes fra den 1. maj året efter og 12 måneder frem. Med den nye ferielov optjenes og afholdes ferie stort set inden for samme ferieår. Optjeningsperioden indledes første gang fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021, hvor ferie- dagene kan afholdes i perioden fra den 1. september 2020 til og med den 31. december 2021. Ferieafholdelsesperioden er således udvidet til 16 måneder, hvor den tidligere ferielov udgjorde 12 måneder. Ferie optjent efter den nye optjeningspe- riode skal derfor være afholdt senest den 31. decem- ber 2021. Har du stadig feriedage til gode fra gammel ferielov, det vil sige feriedage optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019, vil disse blive overført til den nye fe- rieperiode, som afholdes efter reglerne i den nye fe- rielov, med mindre din arbejdsgiver har varslet dem afholdt inden udgangen af august 2020. din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og SMV-chef Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, faglig chef Redaktionen er afsluttet den 9. november 2020. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i ge- nerelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Jan Wie oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 12.000 eksemplarer. issn 2246-1698 ansatte tager hjem fra arbejde uden at skifte tøj. Det kan i den forbindelse være en god idé at skrive i en ansættelseskontrakt, at arbejdsgiver udleverer arbejdstøj, som alene må benyttes i arbejdstiden, herunder transport til og fra arbejde. I tilfælde af ar- bejdsophør tilbageleverer medarbejderen det ud- leverede arbejdstøj. Fortsat fra forsiden

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=