Din Revisor informerer

7 4. KVARTAL 2020 Skal din virksomheds års­ rapport for 2020 tilrettes? Årsregnskabslovens nye regler skal an- vendes i virksomhedens årsrapport, når regnskabsåret begynder den 1. januar 2020 eller senere. Det kan betyde, at din årsrap- port for 2020 skal tilrettes. Selskaber i regnskabsklasse B skal især være opmærk­ som på: • Egenkapitalopgørelsen er som hidtil frivillig at med- tage, og den skal fremover vises som en selvstæn- dig regnskabsopstilling, hvis du tilvælger den. Op- gørelsen må ikke længere vises i en note. • Egenkapitalen skal i visse situationer indeholde en ”dagsværdireserve”, eksempelvis hvis dit selskab har en renteswap, der reguleres over egenkapitalen. • Er selskabskapitalen kun delvist indbetalt, skal du anvende den såkaldte bruttopræsentation, når du viser selskabskapital i årsregnskabet. • Begrebet ”Kapitalinteresse” erstatter i nogle tilfælde begrebet ”associeret virksomhed”. Der er enkelte nye notekrav, som kan være relevante for selskaber i regnskabsklasse B, herunder især: • Der skal være en dagsværdi-note i årsregnskabet, hvis selskabet har aktiver eller forpligtelser, der lø- bende reguleres til dagsværdi, eksempelvis børsno- terede aktier eller investeringsejendomme. • Hvis der er en dagsværdireserve i egenkapitalen, skal der være en note, der viser årets bevægelser i reserven. De fleste selskaber i regnskabsklasse B vil opleve ingen eller ganske få ændringer i årsrapporten som følge af de nye regler i årsregnskabsloven. Tal med din revisor om, hvad årsregnskabslovens nye regler eventuelt be- tyder for din årsrapport. Du kan fastholde de oprindelige skattefrister I forbindelse med coronakrisen har virksomheder fået mulighed for at hæve loftet på skattekontoen og kan betale skatter og moms til tiden, selvom betalingsfristerne er forlænget. regnskab og skat Coronakrisen har betydet, at flere betalings- og angivelsesfrister for skatter og moms er blevet udsat. Samtidig er nogle af moms- fristerne lagt på samme tidspunkt, så din virksomhed skal betale for to perioder samtidig. Det er ikke alle virksomheder, som har behov for fristforlængelsen og derfor ønsker at betale på det op- rindelige tidspunkt, særligt i tider med en negativ rente. Virksomheder har mulighed for at forhøje loftet på deres skatte- konto, så indestående på kontoen kan blive højere end sædvan- ligvis. Det betyder, at din virksomhed kan betale skatter, moms og afgifter til det oprindelige tidspunkt uden at bekymre sig om, at pengene bliver sendt retur, fordi der ikke er forfaldne krav. Hvordan ændrer du udbetalingsgrænsen? Hvis din virksomhed ikke har ændret udbetalingsgrænsen, vil indestående over 200 kroner blive udbetalt, hvis der er mere end fem hverdage, før et beløb har betalingsfrist. Udbetalingsgræn- sen kan frem til den 1. november 2021 forhøjes op til 100 mil- liarder kroner, og grænsen er sat så højt, at alle virksomheder har adgang til at betale til de oprindelige skatte-, moms- og af- giftsfrister. Brug TastSelv Erhverv Loftet for indestående på din virksomheds skattekonto kan du ændre på TastSelv Erhverv. Det er nødvendigt at gøre, inden du foretager indbetalinger, som ikke er forfaldne, da overskydende penge indsættes på din virksomheds NemKonto. Forhøjer du loftet for udbetalingsgrænsen, bliver det automatisk sat ned igen per 1. november 2021. Herefter skal du selv forhøje loftet, hvis du ønsker en udbetalingsgrænse over 200 kroner. Tal med din revisor, hvis du er i tvivl.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=