Din Revisor informerer

kriser giver tunnelsyn læs side 4-5 Dobbelt op på håndværkerfradraget husk efterkontrol af coronakompensation 3 to momsbetalinger på en gang 6 hovedaktionærens dyre sommerhusferie 7 MED den senest vedtagne fi- nanslov fulgte væsentlige stigninger i håndværker- og servicefradraget for 2021. For både håndværkerfradrag og servicefradrag gælder, at disse hæves til 25.000 kroner årligt per person. Det vil med an- dre ord sige, at eksempelvis to voksne i samme husstand kan opnå et samlet fradrag på to gange 50.000 kroner. Til sammenligning udgjorde håndværkerfradraget sidste år 12.500 kroner og servicefra- draget 6.200 kroner per per- son. Samtidig hæves skatteværdi- en for servicefradrag fra cirka 27 procent til cirka 35 pro- cent, mens skatteværdien for ”I krisetider får man ofte tunnelsyn, men i stedet bør man somejerleder bruge anled- ningen til at give sin forretningsmodel et grundigt eftersyn”. Nils Wegener, strategikonsulent og statsautoriseret revisor coronakrisen har været et hårdt slag formangebran- cher. Mange virksomheder står stadig i et vadesteduden at vide, hvordan fremtiden vil arte sig. For hvemsiger eksempelvis, at kunderne kommer tilbagepådenanden sideaf krisen? Tidenkanderfor væremoden til at justere ellerændre strategi, produktsortiment, salgskanaler eller andre relevante forhold.. Coronakrisen er langt fra ovre I ØJEBLIKKET rækker Folketinget ud til dansk erhvervs- liv med kompensationsordninger og andre initiativer, som skal hjælpe de virksomheder, som har svære tider. I dette nummer kan du læse om nogle af disse tiltag. Det drejer sig om, at håndværkerfradraget bliver forhø- jet til 25.000 kroner i 2021, at det nu er muligt at søge genstartskapital via Vækstfonden, og at din virksomhed fortsat har mulighed for at afholde en digital generalfor- samling. Desuden kan du læse om efterkontrollen af de indberettede beløb i forbindelse med hjælpepakkerne. Du skal være opmærksom på datoen den 1. marts, da virksomheder med kvartalsvise og halvårlige momspe- rioder skal betale for to perioder denne dato. Sommer- hus og sommerhusudlejning er blevet populært under coronakrisen. Du skal som hovedaktionær tænke dig om en ekstra gang, hvis din virksomhed køber et som- merhus. Beskatningsreglerne er nemlig ret hårde for ho- vedaktionærer. God læselyst! Fortsættes side 6 temanummer: corona, februar 2021 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=