Din Revisor informerer

3 TEMANUMMER: CORONA, FEBRUAR 2021 hjælpepakker Har du modtaget kompensation? Husk efterkontrollen Hvis din virksomhed har modtaget kompensation, skal du indsende oplysninger om faktiske beløb senest den 31. maj 2021 eller den 31. oktober 2021. For at beholde kompensationen er det en betingelse, at du indsender oplysningerne til tiden. H vis din virksomhed har modta- get kompensation for faste om- kostninger, skal virksomheden senest den 31. maj 2021 eller den 31. oktober 2021 indsende oplysnin- ger til Erhvervsstyrelsen. Oplysningerne bruges af Erhvervsstyrelsen til at kontrol- lere, om din virksomhed har modtaget det korrekte beløb. Tilbagebetaling og renter Hvis din virksomhed har modtaget for meget i kompensation, sender Erhvervs- styrelsen et krav om tilbagebetaling af det beløb, som din virksomhed har modtaget for meget. Din virksomhed skal også be- tale renter af det pågældende beløb. Mulighed for frivillig tilbagebetaling Hvis du allerede nu ved, at din virksom- hed har modtaget for meget i kompensa- tion, kan du frivilligt betale hele eller dele af kompensationen tilbage. Hvis din virk- somhed betaler hele den modtagne kom- pensation tilbage, skal din virksomhed ikke betale renter. Hvis virksomheden betaler en del af kompensationen tilbage, kan du dermed reducere det beløb, som din virksomhed skal betale i renter. Undgå efterkontrol og renter Hvis din virksomhed betaler hele kom- pensationen tilbage, skal din virksom- hed ikke indsende faktiske oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Da virksomheden betaler hele kompensationen tilbage, op- gør Erhvervsstyrelsen ikke et tilbagebeta- lingskrav, og din virksomhed skal ikke be- tale renter. Send oplysninger til virk.dk Du kan både betale tilbage og indsende de nødvendige oplysninger til Erhvervs- styrelsen på www.virk.dk oplysninger Det er lidt forskelligt, hvilke oplysninger du skal indsende i relation til de enkelte kompensationsordninger. Her er en liste: faste omkostninger: Faktiske omsætning samt din virksom- hedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Hvis virksomhe- dens seneste resultat var negativt, skal virksomheden yderligere indsendte resultat for kompensationsperioden. faste omkostninger light: Faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske afholdte faste stedbundne omkost- ninger i kompensationsperioden. frister Der er to forskellige datoer til indsendelse af oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Du kan forvente, at fristen for indsendelse af oplysninger ændrer sig i takt med, at der kom- mer nye kompensationsordninger, eller de eksisterende ordninger bliver forlænget. Her er en liste: Kompensationsordning Kompensationsperiode Indsendelsesfrist Faste omkostninger 9. marts 2020 – 8. juli 2020 31. maj 2021 Faste omkostninger midlertidig og målrettet ordning 9. juli 2020 – 28. februar 2021 31. oktober 2021 Faste omkostninger light 19. august 2020 – 17. januar 2021* 31. oktober 2021 * Virksomhederne kan forvente, at kompensationsordningerne forlænges i takt med at restriktio- nerne forlænges. Artiklen dækker ordninger med kompensations- perioder til og med 28. februar 2021. Redaktio- nen er afsluttet 11. januar 2021.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=