Din Revisor informerer

coronatiden understreger behovet for digitalisering læs side 4-5 Kæmpe besparelser på elvarme kniber det med likviditeten? 3 du kan undgå, at andelskronen falder 6 nedslag i grønne bilafgifter 7 Hvis din virksomhed anvender elektricitet til rum­ opvarmning, bliver elregningen for 2021 formentlig noget billigere end 2020, da elafgifterne den 1. januar 2021 fik et markant hak nedad. Du skal huske at søge om genoptagelse af afgiftsbetalingen for at opnå den lavere sats. ”Det har været tydeligt, at mit fokus på salg via internettet og markedsføring via sociale medier har været det helt rigtige i en tid, hvor coronaen har tvunget detailhandlen til at lukke ned, og kunderne er blevet hjem- me i stuerne. Min årsomsætning har for længst rundet enmillion, og jeg har 42.000 følgere på Facebook. ”. Karl Faurholt, iværksætter KarlsKicks har specialiseret sig i at restaurereudtrådte gummisko. Coronatidenhar vanskeliggjort kundemøder i den fysiskebutik, mendabåde salgogmarkedsføring altidhar været centreret omkringhjemmesideogde socialemedier, klarer firmaet sigfint gennemkrisen. FRA den 1. januar 2021 er el­ afgiften den samme, uanset om din virksomhed anvender elektricitet til procesformål, eksempelvis drift af maskiner, kontormateriel og belysning, eller til varme, eksempelvis rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Det bliver derfor billigere at anvende elektricitet til ek­ sempelvis opvarmning af din virksomhed, da du nu kun skal betale 0,4 øre per kilo­ watt per time i afgift. Du kan få godtgjort langt størstedelen af den afgift, somdin virksom­ hed betaler for eksempelvis opvarmning af lokaler, varmt brugsvand og komfortkøling. Du skal huske at ansøge om genoptagelse for at opnå ned­ slaget i afgiften. Anvender din virksomhed elektricitet til opvarmning, koster det i år 90 øre per ki­ lowatt per time for de første 4.000 kilowatt. Forbrug der­ udover koster 15,5 øre per kilowatt per time. Din virk­ somhed kan dog fra den 1. ja­ nuar 2021 opnå godtgørelse, så I reelt kun har en udgift på 0,4 øre per kilowatt per time. Eftersom afgiften for rumvar­ me og procesvarme nu er ens, er det ikke længere nødven­ digt at have målere, der forde­ ler elforbruget på forskellige former for anvendelse. Dyrere at anvende fossile brændstoffer til opvarmning I forbindelse med nedsæt­ telsen af elvarmeafgiften sti­ ger afgiften for fossile brænd­ stoffer. Dette gælder, hvis din virksomhed bliver opvarmet med andet end el. Afgiften på de enkelte fossile brændstof­ fer varierer efter det enkelte brændsels energiindhold. 1. kvartal 2021 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=