Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Husk frister for oplysningsskema (selvangivelse) Ønsker du at omdanne din personlige virksomhed til et selskab? Procentsatser for restskattebetalinger DRIVER du selvstændig personlig virksomhed, eller har du begrænset skattepligt, er fristen for at selv­ angive din indkomst for indkomståret 2020 den 1. juli 2021. Driver du virksomhed i selskabsform, er fristen den 30. juni for selskaber med kalenderregn­ skabsår for 2020. Det er vigtigt at overholde fristen, da det ellers kan medføre et skattetillæg på op til 200 kroner for hver dag, fristen overskrides. Hvis du driver virksomheden i selskabsform, gælder skat­ tetillægget alle ledelsesmedlemmer. Vær opmærk­ som på, at denne dato kan ændres. HVIS du går med ønsker om at omdanne din personlige virksom­ hed til et selskab i 2021, skal dette ske senest den 30. juni 2021, hvis årsregnskabet for din virksomhed følger kalenderåret 2020. Derved kan selskabet stiftes med regnskabsmæssig og skatte­ mæssig virkning fra den 1. januar 2021. Det er vigtigt, at du kon­ takter din revisor i god tid, så relevante dokumenter kan gøres klar til omdannelsen. din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og SMV-chef Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, faglig chef Louise Egede Olesen, cand.jur., chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 15. februar 2021. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Jan Wie oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 12.000 eksemplarer. issn 2246-1698 HVIS du har restskat fra 2020, skal du være opmærksom på, at skatteprocenterne ved indbetaling af restskatter i 2021 har æn­ dret sig. Restskatter, der betales i perioden 1. januar til 1. juli 2021, bliver tillagt en dag til dagrente svarende til 1,8 procent årligt, mens restskatter, der ikke indbetales inden den 1. juli 2021, i stedet tillægges et fast procenttillæg på 3,8 procent. Husk indbetaling af acontoskat senest den 20. marts DRIVER du virksomhed i selskabsform, skal du være opmærk- som på, at fristen for indbetaling af 1. rate af den ordinære acon- toskat for indkomståret 2021 er den 22. marts 2021. Ønsker du at betale frivillig acontoskat ud over den ordinære rate, skal du huske at indberette dette først. Det skal du gøre via TastSelv Erhverv. TastSelv-koden forsvinder snart TASTSELV-KODEN til Skattestyrelsens hjemme- side og til brug for dine indberetninger forventes at ophøre den 6. juli 2021. Husk derfor i god tid at give din revisor og andre rådgivere adgang og autorisation via Skattestyrelsens hjemmeside, så denne adgang fremover kommer til at ske igen- nem NemID fremfor TastSelv-kode.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=