Din Revisor informerer

7 1. KVARTAL 2021 Du sparer mange penge ved at købe en grøn bil Vigtige ændringer i registreringsafgiftssystemet kan få betydning for dig næste gang, du skal købe bil. Grønne biler vil fremadrettet blive billigere end ellers planlagt, mens flere benzinog dieselbiler kan stige i pris. skat F ra 2021 bliver reglerne for regi­ streringsafgiften ændret. Det får betydning for, hvad du skal be­ tale næste gang, du køber en bil. Formålet med de nye ændringer er, at der skal flere grønne biler på vejene. Afgiften på biler vil derfor blandt andet variere af­ hængigt af, hvor meget CO2 en bil udle­ der. Registreringsafgift Hidtil har registreringsafgiften for per­ sonbiler udgjort 85 procent af bilens vær­ di op til 202.200 kroner og 150 procent for den værdi, som ligger over. Dette fortsæt­ ter med at gælde, men der bliver nu ind­ ført et bundfradrag på 21.700 kroner. For varebiler har registreringsafgiften ud­ gjort 50 procent af den værdi, der lå over 63.400 kroner. Der bliver nu indført et bundfradrag på 30.000 kroner, og regi­ streringsafgiften skal først betales af den værdi, som overstiger 75.000 kroner. I dag opnår du et fradrag i registrerings­ afgiften for biler med lavt brændstoffor­ brug, mens afgiften forhøjes for biler med højt brændstofforbrug. Dette bliver er­ stattet af et CO2tillæg, så beskatningen afhænger af, hvor mange gram CO2 bilen udleder per kørt kilometer. Formålet med at indføre CO2tillægget er, at der derved gives et tydeligt incitament til at købe bi­ ler med lav CO2udledning. Særligt for el- og pluginhybridbiler Registreringsafgiften på elbiler har hid­ til været på 20 procent. Denne stiger til 40 procent. Desuden bliver der indført et fradrag på 170.000 kroner i registrerings­ afgiften. For pluginhybridbiler stiger registrerings­ afgiften til 45 procent, og der indføres et fradrag på 50.000 kroner. For så vidt angår varebiler udgør fradraget på de eldrevne 80.000 kroner og for plu­ ginhybrider 50.000 kroner. Priser på biler i 2021 Med ændringerne vil prisen på benzinog dieselbiler stige i 2021. En gennemsnit­ lig minibil vil stige omkring 600 kroner, mens en luksusbil kan forventes at stige 15.000 kroner. Pluginhybridbiler og vare­ biler kan også se frem til en mindre pris­ stigning. For så vidt angår elbiler vil de mindre mo­ deller hverken stige eller falde i afgiftsbe­ løb. Køber du en udpræget luksus elbil, kan du forvente, at den vil blive dyrere end hidtil. EKSEMPLER Elbiler stiger ikke så meget i registreringsafgift, som det ellers var planlagt. Eksempelvis skulle en VW E-UP være steget med 11.700 kroner, men registreringsafgiften forbliver med den nye aftale den samme som 2020. For en Tesla Model S stiger registreringsafgiften med 40.400 kroner i forhold til registreringsafgiften i 2020. Her var det ellers planen, at registreringsafgif- ten skulle være steget med 293.000 kroner.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=